Åbent brev til uddannelsesministeren del 2: Ny minister

Da der i dag er udnævnt et ny regering og i forlængelse deraf nyt ministerhold, er mit åbne brev til Ulla Tørnæs (V) ikke længere relevant. Ulla Tørnæs er fremover minister for udviklingssamarbejde mens Søren Pind (V) er udnævnt som uddannelses- og forskningsminister. Derfor har jeg nu sendt mit tidligere åbne brev til ham:

Kære Søren Pind.

Først og fremmest tillykke med den nye titel.
Jeg skrev tidligere en mail til den tidligere uddannelses- og forskningsminister, men nu da hun er aftrådt, fremsender jeg samme (lettere modificeret) til dig, da du nu er tiltrådt i hendes sted.

Jeg skriver til dig i et åbent brev, fordi jeg er rigtig bekymret for min fremtid, som følge af lovforslag L 69 Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser, som behandles i øjeblikket.
Hvis det forslag bliver vedtaget, vil det ikke længere være muligt at tage to videregående uddannelser på samme eller lavere niveau. Min bekymring er både helt personlig og på vegne af andre. Jeg forstår at du formodentligt får rigtig mange henvendelser, så jeg vil gå lige til sagen, og håber på at høre fra dig.

Jeg er 25 år, og heldig at have fået gode karakterer, og at være en dygtig studerende – mine muligheder er altså vidt åbne. Fra 2010-2012 var jeg meget i tvivl om hvad jeg ville, men påbegyndte en bachelor i idræt, som jeg færdiggjorde i 2015. Jeg fulgte en drøm jeg har haft siden jeg var lille, og tog til Canada for at undervise i snowboarding. Nu er jeg tilbage og læser kandidat i humanfysiologi. Og nu til min egentlige bekymring.

Jeg kan virkelig mærke at jeg at havnet det forkerte sted – jeg kom til Institut for Idræt og Ernæring med en forkærlighed for sport og idræt, ikke for at læse tykke bøger og terpe hormoner, enzymer og neurotransmittere. Det interesserer mig ikke, og jeg kan slet ikke se mig selv i et job hvor den viden danner grundlag –derfor har jeg besluttet at droppe ud af mit studie, og forfølge en anden karrierevej. Tilbage 2010 overvejede jeg politiet som karriere mulighed, og den tanke har jeg aldrig helt droppet, så nu er det den vej jeg vil gå.

Hvis jeg forstår den nye politiske aftale korrekt, kan jeg dog godt skyde en hvid pil efter den drøm. Da jeg er Bachelor, og politiuddannelsen er en videregående uddannelse på et lavere niveau, kan jeg ikke tage den uddannelse. Ret mig hvis jeg tager fejl. Fra 1. december og ca. 6 måneder frem, vil der være optagelsesprøver og samtaler, og hvis alt går godt, skulle jeg starte på Politiskolen i sommer 2017.

Jeg har ladet mig fortælle, at der gælder en undtagelse for Politiskolen, ligesom andre uddannelser kan være underlagt dispensation, bl.a. sombåde Ulla Tørnæs og Henrik Dahl fra Liberal Alliance i forbindelse med 1. behandlingen sagde der kan være, f.eks. som følge af manglende arbejdskraft. For at blive optaget, skal man jo være minimum 21 år, og der er meget almindeliget at man har en anden uddannelse inden man søger ind. Men ikke hvem som helst kommer igennem prøverne med 12-taller, og man risikerer at ende med at blive afvist. Hvad så nu? Nu kom jeg ikke ind på Politiskolen (selvom der blev givet dispensation), men jeg kan ikke tage en ny bachelor. Jeg kan heller ikke starte på humanfysiologi igen, da der altid er fyldt, og jeg ikke længere har retskrav. Jeg ser mig nu begrænset til 3 valgmuligheder:

1) En smal vifte af kandidatuddannelser jeg ikke har interesse i
2) Søge job med den bacheloruddannelse jeg har (hvilket er en svær opgave)
3) Tage en erhvervsuddannelse

Yderligere er det ikke utænkeligt, at man ikke ønsker at arbejde i Politiet resten af sit liv. Jeg tror på at jeg er rustet til det, men man kan ikke vide om man bukker under for presset på et tidspunkt, og vil skifte karrierevej – men så er der lukket for uddannelse.

Flere af mine medstuderende læser idræt, fordi de ikke er blevet optaget på medicin. Ved at tage (dele af) idrætsbacheloren, opnår de flere ”point” i deres kvote 2 ansøgning – men hvis de bliver færdige med idræt, kan de nu ikke søge medicin. De og jeg ville altså være bedre stillede ved IKKE at have taget en uddannelse – det er vel ikke meningen?

Kære Ulla Tørnæs, hvad skal/kan jeg/vi gøre?
Jeg håber jeg rigtig meget i vil tage min situation til efterretning. Jeg forstår rationalet for jeres beslutning, og er enig i, at pengene bliver brugt mere effektivt, men jeg tror og håber ikke på at i ønsker at fange folk i denne situation.
Jeg håber i det mindste, at man vil skubbe ikrafttrædelsen fra 2017 til et senere tidspunkt. Den korte varsel betyder, at folk risikerer at blive straffet af de nye regler, for beslutninger de har taget før de trådte i kraft, som det også bliver påpeget af både Eva Flyvhold (Enhedslisten), Sofie Carsten Nielsen (Radikale Venstre) og Caroline Maier (Alternativet).

God weekend
Med venlig hilsen
Dennis Asp

Spørgsmål og kommentarer modtages gerne nedenfor. Læs mere om hele situationen i mit tidligere opslag her

Kommentarer

Kommentarer